Icons of mtg
Flooded Strand // Flooded Strand Card image

set

-

min

$ 0.00

mtgo

0.0 tix

Bandeira USAFlooded Strand // Flooded Strand Card/

Bandeira BRASILFlooded Strand // Flooded Strand Card

Bandeira ESPFlooded Strand // Flooded Strand Card

Card // Card

Legallity

No rules to show
User profile image