MTG > Metagame legacy > Win rate per deck Legacy > Games Tin Fins

Deck name

Pilot

V

L

D

Tournament

Date

Pilot

Deck name

X
Hi