X
Hi
Rafael Medeiros image

Rafael Medeiros

Cards Realm name: Rafael3807

MTGO name: Tubarangueijo

Arena name: Tremerson#46432

Alternative name: Ralfafs

Discord name: Rafael Medeiros (Ralfafs)#8401

T

M

V

L

D

P

Overall

24

65

28

37

0

84

Mono-Black Control

4

12

5

7

0

15

Mono-white

1

2

0

2

0

0

Mono White Heroic

1

4

3

1

0

9

Simic

1

4

0

4

0

0

Orzhov

2

8

5

3

0

15

Mono-blue

1

3

1

2

0

3

GU Elves

5

14

7

7

0

21

Sultai

1

4

4

0

0

12

Temur Turbo Fog

1

1

0

1

0

0

Temur

3

5

1

4

0

3

Mono-Blue Tempo

1

1

0

1

0

0

Temur Elves

2

5

2

3

0

6

Mono-Green Infect

1

2

0

2

0

0

Pauper

21

53

23

30

0

69

Pauper Penny

3

12

5

7

0

15

Tournaments in Cards Realm

Page 1

Metagame Tournaments

Page 1

Date

Tournament name

Deck name

02/10/2021

Tropical Pauper 5.01

Tubarangueijo - ELFSS

Most played cards

Page 1

Card name

Mana cost

Quantity

% from total

Forest

99

5.5

Swamp

70

3.9

Plains

37

2.1

Wellwisher

Icons of mtg Icons of mtg

37

2.1

Island

34

1.9