X
Hi
Thiago Yan de Oliveira image

Thiago Yan de Oliveira

Cards Realm name: thiago-yan-74i

MTGO name: ThiagoYan

Arena name:

Alternative name:

Discord name:

T

M

V

L

D

P

Overall

11

34

9

25

0

27

Mono White Heroic

2

5

2

3

0

6

Rakdos

3

10

2

8

0

6

Mono Black

1

5

2

3

0

6

Mono-white

4

13

3

10

0

9

G W

1

1

0

1

0

0

Pauper

11

34

9

25

0

27

Tournaments in Cards Realm

Page 1

Date

Tournament name

Deck name

13/01/2022

Pauper Royale 8.02

THET

23/06/2021

Fuguete League 3.05

Branco Corno

10/06/2021

Pauper Royale 7.01

Branco Corno

09/06/2021

Fuguete League 3.03

Branco

28/05/2021

League of Paradise 2.1.8

Primeiro dia de Goblins

26/05/2021

Fuguete League 3.01

Rakdos Control

20/05/2021

Pauper Royale 6.08

Mono Black

28/04/2021

Fuguete League 2.07

Primeiro dia de Goblins

26/04/2021

FUGUETE CHAMP 26

Winnie Branco

Metagame Tournaments

Page 1

Date

Tournament name

Deck name

Most played cards

Page 1